Arbete på väg

IMG_2964


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på eller i närheten av en väg.

Krav som ställs

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att personalen har tillräcklig kompetens för att undgå risker i arbetet.
Trafikverket ställer i egenskap av byggherre krav på kunskapsmässig miniminivå för att utföra arbetsuppgifter som har med säkerhet på vägarbetsplatser att göra.
Trafikverkets kompetenskrav för olika nivåer gäller från 1 januari 2012.

Syfte/mål:
Deltagare ska erhålla kunskap/kompetens för aktuella arbetsuppgifter vid vägarbete i enlighet med arbetsmiljöregler och Trafikverkets kompetenskrav.

Utbildning

Nivå1
Kursen vänder sig till alla som arbetar på och invid väg
omfattning
4 tim lärarledd
Innehåll
Grundläggande om skydd, säkerhet, trafikantbeteende mm
Förkunskaper
Inga för-kunskaper krävs

Nivå2
Kursen vänder sig till alla fordonsförare som arbetar på och invid väg
omfattning
1 dag (8 tim) lärarledd
Innehåll
Fordonsutmärkning, skyddsanordningar, förarregler, TA-plan, arbetsmetoder mm
Förkunskaper
Nivå1


I utbildningen ingår:
Teoribok

Teoretiskt och praktiskt slutprov
Utbildningsbevis
kaffe & Mat

Bokning och frågor
Du kan ringa vårt kontor på 0281 – 200 50
eller
skicka in en förfrågan till info@samu.se.

Skriv ut!