Utbildning för säkrare arbetsplatser

Utbildning hos oss innebär att du som kund uppfyller de kriterier som både arbetsmiljöverket

och branchen ställer. Vi jobbar efter konceptet säkerhet, hälsa och arbetsmiljö för att vi anser

att alla har rätt att känna sig säkra och ha en trivsam arbetsmiljö på sin arbetsplats.

Vem behöver utbilda sig ?

Våra utbildningar vänder sig till dig som kommer i kontakt med maskiner och arbetsredskap där det finns

en olycksrisk om de används felaktigt. Detta gäller både dig som företagare men också för privarpersoner.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla som arbetar ha tillräckliga kunskaper om

maskiner och arbetsredskap som finns i arbetet. Det är alltid arbetgivarens ansvar att se till att personalen

ha rätt kunskap och kompetens för sina arbetsuppgifter.

Vart kan man gå på utbildning?

Vi utbildar på plats vilket innebär att vi har hela Sverige som arbetsplats.

Vi har också en utbildning lokal i Dala-Järna där vi har utbildningar.