ESA Instruerad

DSC00557

Alla som arbetar vid strömförande elledningar bör gå kursen ESA instruerad. ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

 

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Arbetsmiljölagstiftning
  • Ansvarsfördelning vid elarbete
  • AUS
  • ANS
  • Elsäkerhetsverket 2006:1
  • SS-EN50110-1
  • Slutprov

Målgrupp

Alla som arbetar där det finns en elektrisk risk så som maskiförare, anläggningsarbetare och arbetsledare.

Mål och syfte

Få grundläggande kompetens i elsäkerhetsarbete som följer arbetsmiljölagarna.
Tid

Skriv ut!