Travers/säkra lyft

Tunga lyft kräver maskiner som hjälper oss att genomföra dessa. Ge era anställda kunskapen att hantera lyftanordningar på ett säkert sätt!
Vår kran- och traversutbildningar lär er hur man hanterar allt från en liten telfer till en stor travers. Utbildningen ger de teoretiska och praktiska

kunskaper som behövs för att klara arbetsuppgifterna ute på arbetsplatsen. Kran- eller traversutbildningen sträcker sig över en till tre dagar beroende Travers

på vilken typ av kran eller travers som företaget använder samt de behov ni har. Kursen innehåller både teoretiskt och praktiskt prov.

Kursupplägg travers- och kranutbildning:

  • Krantyper
  • Krankonstruktion
  • Lyftredskap
  • Lastkoppling
  • Säker användning
  • Upptäck riskerna
  • Underhåll och kontroll
  • Standarder & föreskrifter
  • Teoretiskt prov
  • Praktiska övningar och prov

Vår traversutbildning följer SS-ISO 9926-1, och vänder sig till alla som använder någon form av lyftanordning.

Skriv ut!