Fordonsmonterad kran

kranutbildning
Målgrupp

Kursen riktar sig till de som kör fordonsmonterad kran i yrket och har dokumenterade tidigare erfarenheter.

Under och över 18 tonmeter
Kranarna delas upp i 2 kategorier. Timmerkranar oavsett storlek och godskranar upp till 18 tm tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 tm tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs att du gör ett körprov på en kran över 26 tm.

Under utbildningen går vi igenom:

  • Säkerhet Teknik Yrkesarbete
  • Arbetarskydd Kranteori Krankörning
  • Trafikteori Lyftutrustning Bärighet/uppställning
  • Försäkringar Krankännedom Vård och underhåll
  • Lyftteknik

Branschkrav:

Du som på transportavtalets yrkesområde hanterar en kran som är monterad på tex. lastbil med totalvikt över 3 500 kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av tex. TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg.

Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och timmerkranar. Det styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Om du innehar TYAs yrkesbevis anses du av branschen ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Detta krav gäller både om du är anställd eller entreprenör.

Utbildningens längd varierar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Utbildningsbevis/Yrkesbevis

Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsbevis. När 30 månaders erfarenhet uppnåtts skall utbildningsbeviset bytas ut mot ett yrkesbevis. Detta görs genom att skicka in ett arbetsgivarintyg med antal arbetade timmar samt utbildningsbeviset till TYA.

 

I utbildningen ingår:
Teoribok

Teoretiskt och praktiskt slutprov

Skriv ut!